Home / Over DiveWorld Duikteam / Huishoudelijk regelement

Huishoudelijke regelementen

A. Organisatie Duikteam DiveWorld 

De leiding zal te allen tijde in handen zijn van de directie van DiveWorld en/of haar personeelsleden. DiveWorld zal de activiteiten zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de leden met behulp van enquêtes en het volgen van leden en de activiteiten.


B. Lidmaatschap en Contributie 

B.1.Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is elke maand opzegbaar. Opzeggen kan vóór het einde van de voorgaande maand door een bericht aan info@diveworld.nl en inleveren van de ledenpas bij DiveWorld.

B.2.De maandcontributie is voor:

B.3.De contributie wordt voldaan via een incasso door DiveWorld waarvoor het lid een machtiging geeft.

B.4.Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-


C. Redenen voor ontbinden van het lidmaatschap door Diveworld

C.1.Het lidmaatschap van een lid kan door DiveWorld worden beëindigd als:

DiveWorld stopt in dat geval de automatische incasso. 

De betalingsverplichting voor openstaande vorderingen blijft bestaan. 

Als na een schriftelijke aanmaning en ingebrekestelling de schuld niet wordt voldaan schakelt DiveWorld een incassobureau in. Alle kosten daarvan zijn voor rekening van het voormalig lid dat in gebreke is gebleven. 


D. Duikopleidingen van leden Duikteam DiveWorld 

Alle duikopleidingen worden verzorgd door DiveWorld. 

Leden leiden geen andere leden op tenzij daarvoor schriftelijk toestemming voor is gegeven door de directie van DiveWorld.


E. Inhoud en voordelen van het lidmaatschap Duikteam DiveWorld 

Het standaardlidmaatschap omvat:

Elke maand gratis toegang tot de duiktoren voor de clubavond;

Gezamenlijke duikactiviteiten in het buitenwater;

Onbeperkt vullen van twee persluchtcilinders;

10% korting op diverse SSI duikopleidingen en producten in de Diveworld winkel;

Exclusieve testduiken met het nieuwste materiaal.

Het duurdere onbeperkt lidmaatschap heeft als extra’s:


Activiteiten reglement

A.Duikactiviteiten 

DiveWorld zorgt bij een duikactiviteit voor een duikcoordinator met minimaal een SSI Dive Guide brevet of gelijkwaardige kwalificatie, een geldig Emergency First Responder brevet van minimaal achttien jaar oud.

DiveWorld en de duikcoordinator zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van de duik.

Hij is begeleider van de activiteit en verzorgt de afstemming van de activiteiten. Hij kan deelnemers een dringend advies voorzien van argumenten geven niet aan de activiteit deel te nemen of de activiteit te staken. Hij doet daar melding van bij DiveWorld. 

De deelnemer aan de activiteit duikt conform de regels van de Responsible Diver Code van SSI en is zelf aansprakelijk. De SSI code bepaalt aan welke voorwaarden de deelnemer moet voldoen om aan de activiteit deel te kunnen nemen. De belangrijkste voorwaarden voor de deelnemer en zijn buddy zijn:

Als er op de duiklocatie specifieke regels gelden gaan die voor de specifieke SSI regels.

De deelnemer en zijn buddy houden een logboek bij en informeren de duikcoördinator tijdig over begin, einde en de bijzonderheden van de duik.

B.Andere activiteiten 

Bij andere activiteiten acteren DiveWorld duikteam leden conform algemene maatschappelijke waarden en normen en de door de locatie gestelde voorwaarden.