Home / Over DiveWorld Duikteam / Huishoudelijk regelement

Huishoudelijke regelementen

A. Bestuurlijke organisatie Duikteam DiveWorld 

A.1.De bestuurlijke organisatie van Duikteam DiveWorld zal ten alle tijden in handen blijven van de directie van DiveWorld en/of haar personeelsleden. Er zal getracht worden doormiddel van enquêtes en het moniteren van de leden alle activiteiten van duikteam DiveWorld zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de leden.

B. Financiën en Contributie 

B.1. Inkomsten door heffing van contributie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is elke maand opzegbaar. Opzeggingen dienen voor het einde van de betreffende maand schriftelijk bij DiveWorld ingediend te zijn. Tevens dient de ledenpas bij DiveWorld voor het einde van de maand ingeleverd te zijn. Vanaf daarop volgende maand zal geen contributie meer afgeschreven worden.

B.2. De contributie bedraagt € 9,50,- per maand of € 34 euro per maand bij Member plus.

B.3. Contributie wordt, nadat het lid hiervoor een machtiging heeft afgegeven, maandelijks via een automatisch incasso voldaan.

B.4. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-

B.5. Leden waarbij herhaaldelijk de contributie niet geïncasseerd kan worden, kunnen de toegang tot de club avonden en activiteiten van duikteam DiveWorld ontzegd worden. Hierbij wordt het lidmaatschap ontbonden.

C. Beëindiging Lidmaatschap 

C.1. Het lidmaatschap kan maandelijks op gezegd worden door middel van een schriftelijk schrijven voor het einde van de betreffende maand. Vanaf de daaropvolgende maand wordt de automatische incasso stop gezet en is het lidmaatschap stop gezet.

C.2. Leden kunnen in bijzondere omstandigheden zoals het niet volgen of veelvoudig overtreden van de veiligheidsreglementen, en bij het niet nakomen van hun financiële verplichtingen de toegang ontzegd worden tot de clubavonden en andere activiteiten van duikteam DiveWorld. De automatische incasso zal dan stopgezet worden en het lidmaatschap ontbonden.  Wel behoudt DiveWorld het recht om openstaande posten te incasseren bij het betreffende lid. Mocht het lid na diverse aanmaningen niet bereidt zijn de openstaande posten te voldoen dan zal DiveWorld gebruik maken van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op het betreffende lid.

D. Duikopleidingen Duikteam DiveWorld 

D.1. Alle duikopleidingen binnen Duikteam DiveWorld zullen worden verzorgd door DiveWorld. Leden van duikteam DiveWorld houden zich dan ook niet bezig met het opleiden van mede teamgenoten tenzij daar toestemming voor is gegeven door de directie van DiveWorld.